DENVER II TESTİ ARAÇLARI

Anne-Çocuk Karnesi'nin Amaçları

Çocuğun sağlıklı gelişmesi için annenin bilgilendirilmesi, sorumluluk veren önemlisi görev alabilmesi,

Hamilelikten başlayarak anneye ve çocuğa ait bilgilerin her zaman görülebilmesi amacıyla anne tarafından saklanması ve doktora iletilebilmesi,

Risk yaratan durumların hem anne, hem doktor tarafından bilinmesi, gözlenmesi ve önlem alınması

Risk faktörleri göz önüne alınarak erken tanı yöntemlerinin kullanılması,

Farklı yerlerde yapılan girişim bilgilerinin paylaşılması,

Sağlık konusunda güvenilir veri toplanması.

MAKALELER
Bayley III bebek ve küçük çocuklar için gelişim ölçeği
Bayley-III gelişimsel geriliği olan küçük çocukları belirlemek ve uygulamacıya müdahale planlama konusunda destek olmak için kullanılan bir değerlendirme aracıdır.