ETKİNLİKLER

DENVER 2 Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcı Yetiştirme Sertifika Kursu (10 Kişi)
25/12/2020

DENVER 2 GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ UYGULAYICI YETİŞTİRME SERTİFİKA KURSU gerçekleştirilecektir.

EĞİTİMİN AMACI:

Denver testini uygulamak, değerlendirmek ve raporlamak için yetkinlik kazanmak.

EĞİTİMİN TANITIMI:

Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Denver Gelişimsel Tarama Testi adı ile ilk kez 1967 yılında Frankenburg ve Dodds tarafından yayınlanmış, dünyada 50′den fazla ülkede standardize edilerek uygulamaya konmuştur. 

1980 yılında Türk çocuklarına Ankara standardizasyonu Prof. Dr. Kalbiye Yalaz ve Prof. Dr. Shirley Epir (Hacettepe Tıp Fakültesi) tarafından yapılarak kullanıma sunulmuştur. Frankenburg ve Dodds tarafından 1990 yılında yeniden gözden geçirilerek özellikle dil alanında eklenen yeni maddeleri ve farklı puanlama sistemiyle geliştirilmiş, Denver II adı ile yayınlanmıştır. 

Denver II 1996 yılında Prof. Dr. Kalbiye Yalaz ve Prof. Dr. Banu Anlar’ın Ankara standardizasyonu ve eğitim programı yeniden ülke çapında kullanıma sunulmuştur.

Denver II’nin Türkiye’de yeniden gözden geçirilmesi, Prof. Dr. Kalbiye YALAZ, Prof. Dr. Banu ANLAR ve Çocuk Gelişim Uzmanı Birgül BAYOĞLU tarafından yapılmıştır. 

 DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır. 

 Üç temel alanda değerlidir:

a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,

b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,

c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.

Ayrıca;

Kısa süreli bir eğitimden sonra öğrenilebilmesi

Her çocukta 5- 15 dakikalık bir sürede tamamlanabilmesi

Hekimler başta olmak üzere Çocuk Gelişim Uzmanı, Psikolog gibi sağlık çalışanları ile eğitimciler tarafından uygulanabilmesi

Kapsadığı KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, DİL ve KABA MOTOR alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yaş diliminde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.

Sağlıklı gelişimi olan çocukların yaşamları boyunca 0-6 ay arasında bir kez mutlaka olmak üzere, 12-18 ay arası, 2-3 yaş arası ve 5-6 yaş arasında gelişim testi yaptırmaları önerilir. Eğer ilk değerlendirme sonucu şüpheli ise ya da risk altındaki bir bebekte yapıldıysa görüşme aralıkları sıklaştırılmalıdır.

Denver II testi ile ülkemizde yapılan çalışmalar 5-6 yaş grubunda sosyo-ekonomik farklılıkların test sonuçlarını ince motor ve dil alanlarında daha belirgin olmak üzere etkilediğini ortaya koymuştur. Sosyo-ekonomik sorunları olan çocukların test sonuçlarında düşüklük saptandığında okul öncesinde eğitsel destek verilerek hazırlanması genellikle yararlı olmakta ve okulda sınıf düzeyine uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır.

Denver II Testi sahada şu üç alanda kullanılmaktadır:

1- Klinik değerlendirme:

Herhangi bir belirti göstermeyen sağlıklı çocuklarda ya da bazı belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılmalıdır. Testin belirli aralıklarla (örneğin yılda bir) uygulanması gereklidir. Ayrıca anne-babaya çocuk gelişimi konusunda bilgi ve öneri verebilmek için uygun bir ortam oluşturur.

2- Özel Eğitim:

Gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesine yardımcı olur.

3- Okul Öncesi Kurumları:

Okul öncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi ve olası bir sorunda doktora/hastaneye yönlendirme amaçlı kullanılabilir. Aileye bilgi vermek ve çocuğun eğitim programını oluşturmakta yararlı olur.

EĞİTİMCİ:

Kursun Öğretim Görevlileri Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği yönetimi tarafından son hafta bildirilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE:

Sertifika (Gelişimsel Çocuk Nörolojisi  Derneği)

EĞİTİM ÜCRETİ:

850 TL (KDV Dahil)

KAYIT:

Eğitime katılmak için 150 TL ön kayıt kaporası yatırılmadılır. Kalan tutar eğitim günü alınacaktır.

Kesin kayıt kurs ücreti aşağıdaki hesap numarasına yatırılıp ödeme makbuzu betul@gcn.org.tr e-posta yolu ile gönderildikten sonra tamamlanacaktır.

Banka Hesap No: Türkiye İş Bankası, 4209-838361 

IBAN No: TR050006400000142090838361 

 İLETİŞİM:

Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği/Ankara

0535 66749 10

Diğer Aktiviteler
MAKALELER
Bayley III bebek ve küçük çocuklar için gelişim ölçeği
Bayley-III gelişimsel geriliği olan küçük çocukları belirlemek ve uygulamacıya müdahale planlama konusunda destek olmak için kullanılan bir değerlendirme aracıdır.