BAYLEY III EĞİTİMİ

BAYLEY III

Bebek ve Küçük Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği

Aşağıdaki bilgiler Amerika Birleşik Devletleri Bayley-III Tarama Testi eğitiminde ön koşulları içermektedir.

Bayley-III Tarama Testi; psikologlar, çocuk gelişim uzmanları ve ölçme-değerlendirme alanında eğitime ve deneyime sahip diğer uzmanlar tarafından uygulanabilir, skorlanabilir ve yorumlanabilir.

Testi uygulayacak olan uzmanın, Bayley-III Tarama Testi’ni uygulayacağı çocukların yaşları ve kendi dillerine özgü temelleri, klinik, kültürel ve okul öncesi deneyimlerini içeren sağlam bir kavrama yeteneğinin olması gerekir.

Bayley-III Tarama Testi’ni kullanan uygulayıcıların bireysel ölçme-değerlendirme üzerine akademik eğitim almış veya profesyonel eğitimini tamamlamış olmaları gerekir. Yeterli eğitimi almış bir uygulayıcı veya yukarıda belirtilen nitelikleri olan yardımcı süpervizyon altında Bayley- III Tarama Testi’ni uygulayıp, çocuğun performansını skorlayabilse de; testin yorumlanması eğitimsel ve psikolojik ölçümleri Amerika Eğitimsel Araştırma Derneği (AERA), Amerika Psikoloji Birliği (APA), Eğitimde Ölçme Değerlendirme Milli Kurulu (NCME),1999 standartlarına uygun biçimde yapılmalıdır.

Özellikle akademik eğitimi tamamlanmamış olan adayların test sonuçlarının değerli ve güvenilir olması, süpervizyonun klinik çalışmayı iyi uygulayabilen deneyimli kişiler tarafından verilmesi ile sağlanmalıdır.

Bayley-III Tarama Testi kullanıcıları, bireysel ölçme-değerlendirme konusunda akademik veya profesyonel eğitimin yanı sıra; testin uygulanması, skorlanması ve yorumlanması üzerine de eğitim almalıdır. Pearson ‘Uygulayıcı Sertifikası’ vermemekte fakat seminerlerine katılanlara ‘Katılım Belgesi’ vermektedir.

İnternet üzerinden resmi eğitim yoktur. Aşağıdaki bağlantı adresinden Bayley-III Tarama Testi hakkında genel bir bilgiye ulaşabilirsiniz:

https://www.brainshark.com/pearsonassessments/vu?pi=zGKzLv2soz113Uz0

Bu bilgiler testin güvenilirliği açısından önemlidir. Türkiye’de Bayley-III Tarama Testi uygulayıcılarına bu kurallara uymalarını öneriyoruz.

Following briefing includes knowledge about Bayley III Screening Test practice in United States of America.

The Bayley-III Screening Test can be administered, scored, and interpreted by psychologists, early childhood specialists, and other professionals who have experience and training in assessment. Additionally, the examiner should have a firm understanding of and experience in testing young children whose ages and linguistic backgrounds, as well as their clinical, cultural, and pre-academic experiences, are similar to those of children the examiner will assess with the Bayley-III Screening Test.

In most cases, examiners who use the Bayley-III Screening Test will have completed some formal graduate or professional training in individual assessment. Although a trained technician or para-professional can administer the Bayley-III Screening Test and score the child’s performance under supervision, test interpretation should be performed in a manner that is consistent with the Standards for Educational and Psychological Testing (hereafter referred to as the Test Standards; AERA, APA,& NCME, 1999). Experienced professionals must ensure best clinical practice so that test results are reliable and valid by supervising and training examiners who do not have formal training in assessment. Only individuals who have received professional training in educational or psychological assessment should interpret the Bayley-III Screening Test results.

In addition to formal graduate or professional training in individual assessment, users of the Bayley-III Screening Test should receive training on administration, scoring, and interpretation of the tool. Pearson does not “certify” individuals to administer the test, but we do provide a certificate of attendance for individuals who attend an onsite workshop.

We do not have formal training avaiable online. We do have a brief overview of the Bayley-III Screening Test which you can access using the following url:

https://www.brainshark.com/pearsonassessments/vu?pi=zGKzLv2soz113Uz0

Gloria Maccow, Ph.D.,HSP-P

Assessment Training Consultant

MAKALELER
Bayley III bebek ve küçük çocuklar için gelişim ölçeği
Bayley-III gelişimsel geriliği olan küçük çocukları belirlemek ve uygulamacıya müdahale planlama konusunda destek olmak için kullanılan bir değerlendirme aracıdır.